Je kunt kiezen hoe je naar de dingen kijkt

De dingen zijn helemaal niet wat ze zijn
De dingen zijn voor jou zoals jij er naar kijkt
De dingen zijn voor mij zoals ik er naar kijk.

Wanneer kinderen op de wereld komen, hebben ze geen overtuigingen. Geen denkwijzen, geen normen, geen waarden. Zoals onze kinderen die meekrijgen van ons, zo hebben wij die meegekregen. Van onze ouders, van de school, van vriendjes, van (sociale) media.

Die ons de indruk geven dat onze manieren van kijken naar de dingen universeel zijn. En de enige juiste. Even bewust rondkijken en we zien dat ze sterk bepaald worden door onze cultuur. Door het moment en door onze omgeving – heel relatief dus.

Wat we aangeleerd hebben, kunnen we ook weer afleren. Hoe moeilijk ook. Uit ervaring weten we dat het veel lastiger is het oude los te laten dan het nieuwe op te nemen. We zijn “gewoontebeesten” – we zijn bang van verandering.

Echt veranderen doen we pas als de pijn van de huidige situatie groot genoeg is. Wees dan ook niet verwonderd als je goede, respectvolle en toegewijde coach je eerst helpt bewust te worden van je huidige pijn. Dat doet soms meer pijn, maar helpt jou je motivatie groter te maken om oude en belemmerende patronen los te laten en uit te zoeken door welke nieuwe opbouwende denkwijzen je de oude kunt vervangen.