Verandering? Liever niet!

Alles verandert, de Grieken wisten het al 2500 jaar geleden. Ook ikzelf ben veranderend door de jaren. Wat mijn job te bieden heeft, is veranderd door de jaren. Wat ik verwacht heb van mijn job toen ik ermee gestart ben, is niet hetzelfde als vandaag.

De werkdruk, de versnellende digitalisering, het tekort aan personeel en zoveel andere belastende elementen. En ieder jaar een jaartje ouder. Eigenlijk weet ik wel dat het niet meer goed zit met mijn job: mijn lichaam geeft het aan. Dan maar naar de huisarts voor een pilletje, en weer door. Maar het wordt niet beter, mijn lichaam sputtert tegen.

In de natuur ken ik niets dat uit eigen beweging zal veranderen. Dat gebeurt altijd onder externe druk – meestal met veel weerstand – het is aanpassen of verdwijnen.

Met mij is het niet anders gesteld: ook in mijn job blijf ik nog liever zitten in een situatie waarvan ik eigenlijk weet dat ze niet deugt voor mij, dan los te laten wat ik ken en geconfronteerd te worden met onzekerheid. Weerstand. Dat is prikkeldraad.

Nochtans: ik wil ertoe doen, ik wil een bijdrage leveren, ik wil mij blijven inzetten: betrokkenheid genoeg!

Weerstand = betrokkenheid met prikkeldraad rond

Geen verandering zonder weerstand – je kan zelfs stellen dat er zonder weerstand helemaal geen échte verandering is geweest.

Besluit: dan maar beter zelf veranderen, liever dan veranderd te worden…