Coaching

Onder de vele definities van coaching, sluit de volgende zeer nauw aan bij mijn visie:

“Coaching is een doelgericht en creatief proces waarbij de coach de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke doelen. Coaches helpen mensen bij het verbeteren van hun prestaties en de kwaliteit van hun leven. Coaches zijn opgeleid om te luisteren, te observeren en hun aanpak aan te passen aan de individuele behoeften van de klant. Coaches geven geen oplossingen of antwoorden – ze leiden de coachee naar hun eigen waarheid en inzichten.”

Ik leg mij specifiek toe op één op één begeleidingen van vraagstellingen in professionele context.

Door gerichte vraagstelling, reflexie en feedback help ik mijn klant op professionele manier zichzelf te helpen, met als doel het beste uit zichzelf te halen. Hierbij ben ik een tijdelijke begeleider, vanuit een gelijkwaardige relatie, naar een welomschreven doel. De heldere uitklaring daarvan is de eerste grote stap naar verbetering.

Ik begeleid de coachee naar échte gedragsverandering, de bewuste keuze om van niet gewenst oud gedrag over te gaan naar onderbouwd en gewenst nieuw gedrag.

Centraal vind ik de opbouw van een (h)echte vertrouwensband, in mensentaal “de klik”.

Daarvoor zet ik naar best vermogen een eigen mix in van specifieke talenten en competenties, bondig geschetst:

  • Communicatieve vaardigheden, waarvan luisteren, spreken en reguleren van voortschrijdendeprocessen de voornaamste zijn.
  • Sociale vaardigheden, voornamelijk vertrouwen, relatie, respect en omgaan met kwetsbaarheid.
  • Persoonlijke kwaliteiten, zoals intuïtie, bezieling, humor, analyse en synthese.
  • Levenservaring en maturiteit (ik ben intussen de 60 voorbij).
  • Kennis van mechanismen, concepten, methodieken en technieken.
  • Attitude-elementen, waarbij ik vooral denk aan integriteit, discretie, resultaatgerichtheid enhandelend vanuit het referentiekader van mijn coachee.

 

 

Mijn mentoring aanpak

Wat is het verschil tussen training, coaching en mentoring?

Terug


Contact

JPM Consult BVBA
BE 0473 944 671
Boudewijnvest 34, 3290 Diest
jean.paul.macken@skynet.be
GSM: 0478 566 170