Methodiek

Procesbegeleiding gebeurt in navolging van het werk van Prof. Edgar Schein, wiens principes ik als coach volledig onderschrijf:

 • Stel u altijd helpend op
 • Houd altijd voeling mat de huidige werkelijkheid
 • Leg uw onwetendheid bloot
 • Alles wat u doet is een interventie
 • De cliënt is eigenaar van het probleem en van de oplossing ervoor
 • Zwem met de stroom mee
 • De timing is van cruciaal belang
 • Wees constructief opportunistisch met confronterende interventies
 • Alles levert gegevens op; er zullen zich altijd vergissingen voordoen en die vormen een uitgelezen kans om te leren
 • Stel bij twijfel het probleem aan de orde

We blijven zoeken naar de balans tussen vertrouwen en veiligheid enerzijds en stretch om je comfortzone uit te breiden anderzijds.

Deze aanpak staat in totaal contrast met het expert-diagnostisch model, waarbij de consultant zijn analyse maakt en dan aan de klant zegt wat goed voor hem is.


“Groeien” is een letterwoord dat staat voor de 7 stappen van een logische en systematische aanpak

Dit is zelden een strikt lineair proces: regelmatig maken we een “loop”, checken we in welke mate er nieuwe elementen opduiken die al dan niet voor bijsturing zorgen in onze inzichten.

Uit mijn ervaring weet ik dat dit een beproefde methode is. Ze helpt ons om het proces op te delen in handelbare onderdelen. Zo moet je niet direct het licht aan het einde van de tunnel zien, maar kan je stap per stap progressie maken.


Veranderen = leren vanuit eigen ervaring

“De weg is wijzer dan de wegwijzer”, zei de Chinese wijsgeer Confucius al zo’n 2500 jaar geleden…
We leren vanuit een nooit ophoudende leercirkel:
Beleven – reflecteren – patronen ontdekken – nieuwe ervaringen opzetten – en weer beleven…


Helicopterview

Onbevooroordeeld en onafhankelijk telkens opnieuw de vragen stellen:
“wat is hier nu éigenlijk aan het gebeuren?”
“waar gaat het éigenlijk om?”.
Helder krijgen, signaleren en bespreken van wat leeft.
Je ondersteunen om je percepties, gedachten,(voor)oordelen en emoties te kaderen en in te zetten – je steun blijven bieden tot op het moment waarop je tot besluiten bent gekomen.


Matching en netwerking

Naar best vermogen probeer ik jou in contact te brengen zowel met mensen als met middelen die aansluiten bij jouw persoonlijke affiniteiten.
In functie van de omstandigheden kan mijn rol die zijn van katalysator, organisator of coördinator.


Concepten en modellen

Het gebruik van concepten en modellen in coachingstrajecten heeft voordelen en beperkingen.

Eigenlijk vereenvoudigen ze een werkelijkheid die dikwijls complex is, ze zorgen voor uitvergroting van structuren in onze gedragingen, ze helpen inzicht te krijgen in deelmechanismen, bepaalde aspecten van onderliggende processen die zich afspelen tussen mensen.
Ze kunnen leiden tot ‘aha-momenten’, het doorbreken van vooroordelen en beperkende gedachten, herkennen van eigen patronen van denken en doen.

De uitdaging blijft om er de relativiteit van in te zien en er selectief gebruik van te maken.

Een paar concepten en modellen waarmee ik graag werk:

 • De kernkwadranten van Daniël Ofman
 • De 7 niveau’s van functioneren volgens Gregory Bateson
 • Stijlen van functioneren volgens CG Jung
 • De leercirkel van Kolb
 • De loopbaanankers van Schein
 • Werken met wat je wél gelukt is: je succesverhalen

Opleiding en vorming

Naast mijn basisopleidingen in

 • Procesbegeleiding
 • Cognitieve Gedrags Beïnvloeding (CGB)
 • Waarderend Onderzoek (Appreciatie Inquiry – A.I.)
 • Ontwikkelingsgerichte Coaching Perfectionisme (OCP)

zorg ik voor mijn permanente vorming en ontwikkeling door middel van lectuur, seminaries, intervisies en ervaringsuitwisselingen met collega-coaches.

Meer toelichting verstrek ik graag op jouw aanvraag.

Terug

 


Contact

JPM Consult BVBA
BE 0473 944 671
Boudewijnvest 34, 3290 Diest
jean.paul.macken@skynet.be
GSM: 0478 566 170